YLAJALI Pjäser

Språk: Danska, Franska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Dramatisering av Knut Hamsuns roman ”Sult”(Svält). Vad driver en människa så långt att den egna stoltheten betyder mer än allt annat? Här är hungern efter berömmelse, kärlek och föda själva kärnan i de mänskliga drifterna hos en ung människa. Det är en starkt suggestiv, svindlande svart historia, ett svältens, förödmjukelsernas och hallucinationernas mörka spel.