JONAS S BOHLIN Tonsättaren


Foto: Love Strandell
JONAS S BOHLIN – Sverige

Jonas S Bohlin, född 1963 i Stockholm, komponerar musik för såväl film som konsertscener. Han har ofta samarbetat och drivit projekt utanför den konventionella musikaliska kontexten. Tillsammans med pianisten och tonsättaren Johan Ullén, textförfattaren Lotta Erikson och vetenskapsjournalisten Lena Nordlund skapade han kammarkonserten Efter Tidens Slut där några av Världens mest framstående hjärnforskare spekulerar om vad som händer i hjärnan vid själva dödsögonblicket. Bland tidigare vokala verk kan nämnas, Holocene Oratorium - text: Majgull Axelsson, video: Lars Siltberg, Den Sjunde Juli - text: Torbjörn Elensky, bild: Katarina Norling.
Stilistiskt skriver han ofta exoterisk och kommunikativ musik som till stora delar bygger på dur/moll-harmonik men inte i traditionell bemärkelse. Under arbetet med operan Tristessa utvecklade han ett harmoniskt system, Chromatic Congruence – alla färger i balans. Förenklat kan det beskrivas som att musiken ständigt byter tonart vilket leder till att alla grundtoner är flyktiga. En harmonisk struktur med dur/moll-baserade ackordprogressioner som rör sig genom alla tonarter utan traditionella kadenser.

 

Pjäser:

  • Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

Bläddra bland tonsättare