KNUT VAAGE Tonsättaren


Foto: Observatoriet
KNUT VAAGE – Norge

Knut Vaage (1961-) är bosatt i Bergen där han livnär sig som komponist. Han har utbildning i piano
och komposition vid Griegakademien i Bergen. Vaage är aktiv inom flera stilarter, men med tonvikt på improvisation- och samtidsmusik. Han har i flera projekt utforskat gränserna mellan improvisation och komposition. Utveckling av en hybrid - akustisk/elektronisk ljudbild - är ett annat viktigt tema i hans musik.
Vaages produktion spänner över solostycken till symfoniska verk och opera. Hans musik framförs ofta på konserter och festivaler i Norge och utlandet.

Vaages första opera, Nokon kjem til å komme, har utgångspunkt i Jon Fosses pjäs med samma namn.
Den är en originell och förtätad pjäs om ett par som flytt undan världen till ett ensamt hus vid havet.
Men ingen kan hindra ödets gång.
Den äldre mannen lever i ständig fruktan att bli övergiven och då den förre ägaren till huset återvänder, en man lika ung som hans kvinna, är dramat ett faktum.

Verket blev uruppfört av Opera Vest under Ultimafestivalen  hösten 2000 .
Operan är översatt till engelska och tyska, och har framförts i Tyskland och Luxemburg.
3 röster (S/Ten/Bar), fl/pic, cl/bcl, bsn, 2 perc, vla, vcl, cb
Noter Norsk Musikförlag Oslo

Pjäser:

Bläddra bland tonsättare