1984 Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Danska, Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#dramatisering, #klassiker

Robert Icke & Duncan Macmillan efter George Orwells roman

Huvudpersonen Winston Smith har till uppgift att förfalska historien. Han ”rättar” gamla tidningar när verkligheten inte stämmer med löften och prognoser. Partiet odlar hatet som gemenskap. Allt ska vara offentligt, ingenting privat.
När George Orwell 1949 skrev sin dystopi handlade den om en framtid oändligt långt bort. Mer än 30 år har gått sedan det ödesdigra årtalet 1984, men kanske är berättelsen idag mer aktuell än någonsin. På nätsajten Amazon har man t ex i dagarna sålt slut på pocket-upplagan av boken.
Det Orwellska ”nyspråket” med sina förenklingar omöjliggör till slut ett komplicerat, analytiskt tänkande. Vilket idag känns obehagligt bekant och rysligt aktuellt.

”Presidentinstallationer är väldokumenterade tilldragelser och många reagerade på hur glest det såg ut under fredagen jämfört med framför allt Barack Obamas 2009. Sean Spicer skickades då ut för att hävda att ”detta var den största publik som någonsin bevistat en presidentinstallation, punkt slut” samtidigt som han påpekade att ingen har besöksstatistik. ”2+2=5” heter det i Orwells bok.” (Ossi Karp, DN)

#sci-fi  #dystopi