7:3 ÅTERBESÖKET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

”Det är att diskutera och gestalta vad teater är och kan vara. Konstnären, författarens roll, uppdrag, begränsningar -diskussionen är nödvändig. På teatern, i konsten….Pjäsens drag av klassiskt ödesdrama med en kör är nedtonat, men finns ändå med som en klangbotten…. Dennis Magnusson återberättar snarare än omprövar. Gott så. Detta är teater-, ide – och politisk historia som måste berättas om igen och på nytt. 7:3 har tagit en stor plats i svenskt konstliv – och gör så än!” Expr.
”Dennis Magnusson är hur begåvad som helst…det är svårt att skapa något så lätt utifrån något så svårt. Det är helt enkelt bra gjort. Klyftigt!..en farsartat rolig text..” SR
”…både fyndig och rolig” UNT
”även om jag inte har något otalt med Norén är detta oerhört underhållande.” DN
”Det här är en komedi, även om det behandlar ett allvarligt ämne.” SvD