A FAMILY COOKBOOK Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år, #Från ca 6 år, #Musikteater Musikal Opera

Ett spel om den nya familjen för 8-12 år. Finns det något så ljuvligt och trevligt som mat och måltider? Det varma pulserande centrum kring vilket familjen samlas. Men så är inte livet för Dolores och Dermot eftersom deras föräldrar har skilt sig och Dermots pappa gift om sig med Dolores mamma och de är äckliga och nykära och bryr sig bara om varandra. Barnen känner sig övergivna och kommer på ständig kollisionskurs sinsemellan.

4 roller: 2 k, 2 m + en sångare och en musiker.

#familj  #skilsmässa