ÄLSKA MIG OCH SKRIV Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Kärleksförhållandet mellan dramatikern Anton Tjechov och Moskvas Konstnärliga teaters stjärnskådespelerska Olga Knipper, delvis baserad på en brevväxling dem emellan.

”Det är en pjäs med förhållandevis lite text men stor rymd, ett tiotal impressionistiska scener skrivna med så lätt hand att man nästan inte märker deras litterära och poetiska halt och spelade på samma vis, med humor, precision och hela tillvarons olidliga lätthet i anslaget.” ”…i den ordlösa kontakten mellan Olga och Anton, tillägnad en egen sång, lever föreställningen sitt hemliga liv, det som får ”Älska mig och skriv” att kännas större än sitt lilla format, nästan som en Tjechovpjäs.” DN

#biografiskt