ÄLSKAP Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

En berättelse om kärleken – den allt uppslukande, förtärande, tynande, döende, återuppståndna och mot alla odds överlevande kärleken. En besatt och samtidigt stillsam betraktelse, framförd växelvis ur ett barnsligt flickaktigt och ett mera erfaret reflekterande kvinnoperspektiv.