ANDORRA Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 12 | Roller: 3 k , 9 m

#Dramatik för vuxna

”Om ”Andorra” har Max Frisch sagt : Andorra är ett tillstånd. Ett tillstånd som genast för tankarna till intoleransens nazi-Tyskland. Pjäsen skrevs först för radio i nära anslutning till 2:a världskriget och iscensattes sedan för scenen 1958. Handlingen rör sig kring Andri, som fått veta att han är adopterad jude av fadern skolläraren. Men när han vill gifta sig med lärarens dotter Barblin så uppstår plötsligt svårigheter och läraren låter förstå att Andri ändå är hans riktiga son, med en annan kvinna. Andri har dock redan identifierat sig själv som jude och lämnar inte den rollen. Och när sedan judehatande inkräktare invaderar landet där redan länge ett allmänt missnöje växt till sig, så riktar sig detta missnöje mot Andri som vägrar att se sig som annat än jude när hans närmaste kommer för att hjälpa honom. Hans slut är oåterkalleligt och anklagelserna mot honom förvandlas till dödsdom. .