ÄNGLAKARAMELLEN Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

#dockteater

Pjäsen utspelar sig i en nära framtid och handlar om kärlekens betingelser och om rädslan för döden. En elak flicka, Gilette, terroriserar en ensam tant, Mildred, som i sin tur får nog och konstruerar en änglakaramell som ska göra Gilette snäll. Platsen är Mildreds trädgård, miljön präglad av reklam och TV-världen.

#generationer  #mobbning