ANTILOPERNA Pjäser

Översätting av:
Irland

Språk: Engelska, Franska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”Lämnar ingen oberörd. Pjäsen om biståndsarbetare i Afrika förenar bråddjupen med den vansinniga svarta humorn ” SvD. ”en tankeställare om att den vite mannens exploatering och etnoscentricism inte är något som tillhör det förgångna i vår medvetna värld utan i högsta grad fortfarande existerar.” Sundsv.tidn.