APHJÄRNOR Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Om det absolut värsta. Om mobbing, utanförskap och död. Sixten och Per träffas i kyrkan strax före deras skolkamrat Svante ska begravas. De vill se en riktig döing. Men i kyrkan finns också Regina, som träffat Svante via internet. En uppgörelse om skuld och om de livsviktiga och osynliga regelverk man måste behärska för att överleva.

#mobbning