ARGA LEKEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

”I Barbro Smeds ’Arga leken’ kontrasteras två berättarstilar och två världar mot varandra. En inomhusvärld där längtan efter närhet och utanförskap får frukostätande, kakbak och godnattritualer att vibrera av stor dramatik – och så nattens och gatornas värld där Kurt Nyberg smyger längs fasaderna som en korsning av Ture Sventon och en figur ur en antikverad amerikansk kioskdeckare där minsta fotspår och rörelse tyder på ett begånget brått… Stilistiskt och poetiskt tar uppsättningen ut svängarna, men allt är både självklart och möjligt i ljuset av en liten människas känsla av övergivenhet – och känslan för rättvisa.” SvD

”Föreställningen trollbinder och roar sin publik, vuxna som barn… viktig i denna vår tid… tänkvärd och dessutom mycket rolig… EN TRÖST FÖR MÅNGA BARN, EN TANKESTÄLLARE FÖR MÅNGA VUXNA” Borås Tidning

#familj