AUF DER GREIFSWALDER STRAßE Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

” Schimmelpfennig skriver om storstaden som djungel, en fabel om uppskjutna liv och alienation. Texten skildrar samtida isolering men ändå hur allt lösryckt hänger ihop. Dramat handlar om ensamhet men också om osynliga sammanhang och ständiga beröringspunkter.”…
”Handlingen rör sig kring grönsakshandlaren Rudolf som drömmar att han ska dö om exakt ett dygn. Nu har han 24 timmar på sig att utnyttja livet till fullo. Han gör det genom att fria till den långa Maika, även kallad Giraffen, trots att drömmen varnat för en kvinna med just det namnet. Det är som om Rudolf, när han står på knä och tigger om hennes kärlek, försöker blidka Döden.” /SvD Lars Ring