BARNET. BÅTEN. Pjäser

Språk: Norska, Tjeckiska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Barnet. Båten. handlar om ett föräldrapars sinsemellan olika reaktioner den dagen de skall lämna sonen på dagis för första gången. Pjäsen är ett beställningsverk för den Tjeckiska teatern Divadlo Feste.