NELLY SACHS KOMMER ALDRIG FRAM TILL HAVET Pjäser

Språk: Polska, Svenska

Skådespelare: 14 | Roller: 7 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

I sin pjäs öppnar Sara Stridsberg dörren till mentalsjukhuset Beckomberga där hon bjuder in till ett eget och slutet universum. Med mild hand för hon oss längs livets krokiga stigar där vi möter gestalter ur romanen, men också flera nya karaktärer: Henning som glömde att betala räkningar och förlorade sitt hus på Lidingö och som drömmer om att ett barn skall falla ner till honom från ett träd. Och Olga som fick ett barn men inte kan minnas med vem. Kanske hette han Alfred. Eller om det var Roy Orbison.

”Tiden är som molnen, molnen som driver fram på himlarna ovanför ett mentalsjukhus. Eller som sorgen, som är som en cirkel, den där känslan av att allting händer igen och igen och igen.” (ur pjäsens efterord)