BORTOM THE NECK (BEYOND THE NECK) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Den 28 april 1996 sköt Martin Bryant 35 människor till döds och sårade ytterligare över 20 andra. Tom Holloway´s pjäs bygger på intervjuer med människor som överlevde Port Arthurmassakern. Det är ett verk för fyra röster som berättar historien om hur ägarna till dessa röster konfronteras med skräck och förlust. Ett stycke musik som väntar att tonsättas och rytmiseras av stämmor och kroppar.
”I got in touch with a number of people and a lot of them didnt want to talk to me and, of course, I completely understand that, but some really did and some really wanted the story to have a wider audience.”
Port Arthur är en nedlagd fångkoloni på sydostsspetsen av Tasmanien. På en avdelning i fängelset byggde straffet på isolering i stället för straffarbete. Man menade att detta var en mer human väg för rehabilitering. Fängelset blev ökänt, för att fångarna bröts ner mentalt. Det har länge varit Tasmaniens mest kända turistattraktion.

#biografiskt  #mord