BILDER AV PI Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

#hbtq

Efter att man bestämt att världens befolkning skall delas in i två grupper – flickor och pojkar – börjar man runtom i världen att sortera barn. De som inte faller inom ramen för det normala, sorteras bort. ett av de barnen – Pi – som varken är en pojke eller flicka, lyckas rymma.
Kommer Pi någonsin att våga visa sig igen?

Rollerna kan fördelas fritt på önskat antal skådespelare.

#hbtq