BLOOD LIBEL Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 11 | Roller: 3 k , 8 m

#Dramatik för vuxna

1144 återfanns ung pojke brutalt mördad i Thorpe Wood, Norwich. Ryktet smiddes att det var judar som hade mördat ett kristet barn för att använda hans blod för påsken och för att häda korsfästelsen. Åter ett tema om ondskan och den religiösa fanatismen.