BRÖDERNA MUSSOLINI Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

Nicolas längtar så mycket efter någon som står riktigt nära, som en bror till exempel. Därför har han slagit ner Tets och släpat honom till garaget där Nicolas håller till. De fantiserar om att göra en film tillsammans om något riktigt viktigt. Avskilda från yttervärlden berättar de hemligheter för varandra om rädsla, fångenskap och längtan. En pjäs om två unga killars korta men intensiva vänskap som är fylld av maktkamp och fantasier och som till slut leder de två ut ur garaget. Utanför är allting på riktigt och där kan inte ens drömmen om Mussolinis rena ordning skydda Nicolas från det kaos som livet kräver att människan ska stå ut med.

#ensamhet  #relationer  #våld