CHIPS WITH EVERYTHING Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 19 | Roller: 19 m

#Dramatik för vuxna

1950-tal. En grupp soldater ur Air Force har samlats för att börja 8 veckors militär drill. Två av de värnpliktiga utvecklar en vänskap, en är en arrogant aristokrat, den andre en arbetarklassgrabb som hemligen beundrar honom. De unga rekryterna som började som slashasar, slutar som en effektiv, tätt sammanslutnen och medgörlig skara.