CLYDE OCH BONNIE Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

”Den här historien erbjuder allt som berör människor idag – kärlek, död, mod, förtvivlan, våld, sex och smärta… denna ungdomsteater ligger väldigt nära sin publiks verklighet, den är anspråksfull och av hög kvalitet… den beskriver komplexa samhälleliga problem och gör sammanhangen klara.” Kölnische Rundschau

”Precis som i filmen rör sig Clyde och Bonnie virtuost mellan spelplatser, handling och tid. Vad är verklighet, vad är lek, vad är dröm?…de talar på sitt ungdomsspråk om sex och kärlek, för att döva sin smärta, sin förtvivlan.  Ordvitsarna och situationskomiken sörjer för att pjäsen, trots de svåra samhällsproblemen som berörs, ändå har ett högt underhållningsvärde.” Mainpost Wurzburg