CLYDE OCH BONNIE Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

När Clyde och Bonnie lär känna varandra är det som en explosion. De träffas en fredag ​​klockan 15 och vid 15:07 är de redan oskiljaktiga. Förut hade inget bra hänt dem, men nu har deras tid kommit: som ett par mot resten av världen. Tarantino var igår, Clyde och Bonnie rockar idag. De är unga. De är kära. De är olika. De rånar banker. Det är planen. För vad deras skärmhjältar kan göra i en långfilm kan de göra länge. Slut på frustration, ut från socialen och in i livet! Men om man ställer sig i skottlinjen får man ta en kula då och då. Och i verkligheten är kulorna riktiga.

Inspirerad av historien om det legendariska gangsterparet Bonnie och Clyde har Holger Schober skrivit en B-film för scenen som utspelar sig här och nu. Det handlar om ungdomsarbetslöshet, desorientering, social försummelse, våld och sann kärlek.

”Den här historien erbjuder allt som berör människor idag – kärlek, död, mod, förtvivlan, våld, sex och smärta… denna ungdomsteater ligger väldigt nära sin publiks verklighet, den är anspråksfull och av hög kvalitet… den beskriver komplexa samhälleliga problem och gör sammanhangen klara.” Kölnische Rundschau

”Precis som i filmen rör sig Clyde och Bonnie virtuost mellan spelplatser, handling och tid. Vad är verklighet, vad är lek, vad är dröm?…de talar på sitt ungdomsspråk om sex och kärlek, för att döva sin smärta, sin förtvivlan.  Ordvitsarna och situationskomiken sörjer för att pjäsen, trots de svåra samhällsproblemen som berörs, ändå har ett högt underhållningsvärde.” Mainpost Wurzburg

#uppror  #våld  #bonnie&clyde