DE BEHÖVANDE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

Helena von Zweigbergks  insiktsfulla och poetiska bok De Behövande i Karin Parrot-Jonzons dramatisering.

De är två vuxna kvinnor, men de är också mor och dotter. På ytan ser det ut som vardagliga möten och samtal om barnbarn och makar och vardagsliv. Men därunder bubblar det av starka känslor, såriga motsättningar aladdade minnen som skildras ur, och färgas av, de två kvinnornas olika perspektiv. En relation som är lika tät som den är komplex.
Modern och dotterns gemensamma historia har två olika sanningar och båda kämpar för att äga rätten till sin. Först när den kampen är över kan de mötas i den efterlängtade samhörigheten.