DE SAMMANSVURNA (Vor dem Ruhestand) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Norska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

En komedi om den tyska själen, kallade Thomas Bernhard sin pjäs.
Tre isolerade syskon firar Himmlers födelsedag och drömmer om tusenårsriket.