DEN FJÄRDE OCH FEMTE KVINNAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Ett klassiskt triangeldrama – komplett med smärta, ömhet, svek, våld, längtan och kanske försoning.