DEN OÄNDLIGA HISTORIEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 6 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Familjeföreställningar, #Från ca 6 år

Nina Westers dramatisering av Michael Endes ”Den oändliga historien”

Berättelsen kretsar kring pojken Bastian vars Mamma har dött, vars Pappa lever i en dimma av sorg och vars klasskamrater är mobbare. En dag rymmer han ifrån två killarna i klassen in i ett mörkt antikvariat. Där hittar han en gammal bok ”Den oändliga historien”, som tar honom till landet Fantásien. Fantásien är bebodd av allehanda väsen och varelser, men också allvarligt hotad av ett skrämmande Ingenting som håller på att förgöra hela riket. Den lilla indianpojken Atreju ger sig ut på en livsfarlig resa för att rädda Fantásien och dess invånare. Hans färd går till oraklet där han får veta att bara ett barn från verkligheten kan rädda landet och befria barnkejsarinna från sin svåra sjukdom. Förstår Bastian att det nu är hans tur att ta över räddningsaktionen?