DEN OFFENTLIGA SEKTORNS STILLA LÄNGTAN MOT NÅGOT BORTOM BERGEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Barn & Ungdom

Det är en smått absurd betraktelse över tillståndet i Sverige, i allmänhet och inom den offentliga sektorn i synnerhet.
Vi får möta personalen på daghemmet ”Regnbågsbraxen” och se deras drömmar och kärlekslängtan.
Vardagshändelser blandas med smått galna situationer, tristess och upprepningar med stor dramatik och hastigt uppblossande hat och aggressioner.
Alltihop i en härligt skruvad ton.