DISSEKERING AV ETT SNÖFALL Pjäser

Språk: Franska, Portugisiska, Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

#biografiskt

”Naturen förstör kvinnan. Kvinnor lever som fladdermöss eller ugglor, slavar och föder barn som djur och dör som maskar.”

Dissekering av ett snöfall är inspirerad av historien om Drottning Kristina. Här möter bitar av en biografi vår samtid. Stridsbergs porträtt av denna konungaflicka sällar sig till hennes tidigare studier av normbrytare som Valerie Solanas och Medea.
Vilken är min uppgift? undrar Konungaflickan. Filosofen svarar: Tvivlet är visshetens början. Ni som alla andra är dömd till frihet.
Hon är född till och uppfostrad som regent. Men hon vill inte gifta sig. Inte föda barn. Hon vill vara kung! Vad ska riket ta sig till med en sådan oregerlig monark?

Urpremiär på Dramaten.

#biografiskt  #filosofi  #kungligt