DJUPHAVSFISKEN Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Om det manliga konstnärsegot det missförstådda geniet med sina neuroser, och hans undertryckta hustru, likaledes författare. Och så Grupp 28, en hänsynslöst toppstyrd kollektivistisk diktfabrik. Associationerna går till äktenskapsscenen mellan Advokaten och Indras dotter i Strindbergs Drömspel, men också till A Clockwork Orange och något surrealistiskt Kafkaartat. En märklig pjäs av den kvinna Fassbinder kallade sin litterära mor.