DYNAMITE Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 20 | Roller: 8 k , 12 m

En kraftfull och fängslande pjäs om Nietzsche som talar direkt till vår tid!
"Jag är inte en man, jag är dynamit", sade Friedrich Nietzsche. Hans idéer och hans filosofi fick ett enormt inflytande i hela världen. Han motsatte sig Guds existens men tillstod ändå att det var hemskt att leva i en värld utan Gud. Han trodde trots allt att han hade ett svar på problemet: Att älska livet i alla dess former, bekräfta det och svara på livets alla fundamentala frågor med brutal uppriktighet; Bliv den du är! Han var sarkastisk och rolig; aldrig tungsint och tråkig.
  Det fanns starka kvinnor i hans liv: Modern. Den brillianta och vackra Lou Salome, som han förälskade sig i, och hans syster Elisabeth som använde broderns berömmelse för att tillfredsställa sitt eget behov av uppmärksamhet och uppskattning.
  Pjäsen handlar om mannen bakom idéerna, hans geni, hans ibland tragikomiska behov av kärlek och vänskap och hans komplicerade förhållande till systern. Hon spelade en dominerande roll i hans liv och skapade en förvanskad och förljugen bild av hans liv och idéer, som hon försökte passa in i de tyska nationalisternas ideologi.