ELITEN -esse, non videri Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 3 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

Många verk har, i syfte att skildra dagens samhälle, fokuserat på marginaliserade grupper. I »Eliten – esse, non videri« riktas blicken uppåt.

»Esse, non videri« har tolkats som »att verka utan att synas« och tycks vara elitens levnadsregel. Men hur ser det egentligen ut på andra sidan dimridån? Bortom glimtarna av en exotisk livsstil, ett till synes ofarligt inslag i samhällskroppen…

I den här pjäsen blir publiken inbjuden till elitens slutna rum. Vi får stifta bekantskap med personer och ta del av tillställningar som för de flesta inte tillhör det vardagliga livet. Eliten – esse, non videri är ett utforskande scenkonstverk i tre akter om elitism och de osynliga makthavarna.

#makt  #eilt  #samtid