EN FAMILJ Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 6 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En pjäs om en teaterfamilj som väljer arbetet framför varandras sällskap. Sarkolas pjäs är en kvick och intelligent betraktelse över teatervärlden, skådespelaryrket och bördan av att vara barn till en skådespelare. Den utforskar behovet av att lyckas och den press som därmed följer. En familj ger publiken en inblick i verkligheten bakom ridån.

Vinnare av Thalia Award för bästa finska föreställning 2012.