EN LITEN Ö I HAVET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 5 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Ett sångspel om ett hembiträde, gudar som spelar på lutfisk, kulturimerialsmen och atombomberna. Fritt efter Halldor Laxness roman ” Atomstödin”