FOLKMORD eller MIN LEVER ÄR MENINGSLÖS Pjäser

Werner Schwab

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 5 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Folkmord eller Min lever är meningslös är ett studium i mänskligt beteende. Vi får följa gränslösa människor som tar ut varje gnutta frustration, som de må ha över sina egna liv, på de runt omkring dem. Vi får skärskåda livet i hyreshuset i Graz, där tre olika samhällsklasser finns representerade. Längst ner bor underklassen, i mitten bor medelklassen och högst upp bor överklassen. Grannarna i huset är människor med drömmar och sorger som du och jag, men det är som om de sociala koderna, konstruerade för att ett samhälle ska fungera, har slutat att existera. Vi får en inblick i människors liv vars väg till framgång och lycka går genom andra. Vi intresserar oss för de intriger som uppstår när klasskillnader kolliderar, människor inte kommunicerar och maktmissbruket ständigt är pågående. Vad händer när människans inre filter saknas? Det inre filter som hindrar människor från att vräka ur sig varje obearbetad känsla ut i det offentliga.