FRAMFÖR MINA TÅR LIGGER VÄRLDEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

#dramatisering

En fri tolkning av Cervantes  ”Den snillrika riddaren Don Quijote av La Mancha”.

Sanna är tretton år och har det ganska bra. Det finns just ingenting att klaga på faktiskt. Ändå reser hon sig en dag plötsligt utan ett ord upp från familjemiddagen, går rakt ut genom ytterdörren och försvinner ut i världen.
För Sanna har bestämt sig för att ta reda på svaret på frågan som gnagt i hennes huvud, liksom den gnagt i så många andra människor: Vad skulle egentligen hända om jag bara lämnade mitt liv och aldrig kom tillbaka?
Precis som Don Quijote väljer Sanna att följa sina impulser, och helt bryta mot omgivningens förväntningar på hur man bör bete sig. Och precis som riddaren av den sorgliga skepnaden ger hon sig på gott och ont hän åt sina fantasier och drömmar, och hamnar därför också oavbrutet i nya äventyr. Dessa äventyr baseras på drastiska tankelekar i stil med Vad skulle hända om jag kunde läsa andras tankar eller Vad skulle hända om jag var tvungen att välja vilken av mina föräldrar jag skulle rädda?  vilka arbetats fram tillsammans med elever från målgruppen. I Sannas värld blir alla dessa drastiska, oroande, existentiella och humoristiska scenarion genast verklighet. /ur Regionteatern Blekinge/Kronobergs presentation