GALILEIS LIV Pjäser

BERTOLT BRECHT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Bertolt Brechts pjäs om Galilei – vetenskapsmannen som gör avkall men som fortsätter forska i det fördolda – är en hjältesaga och en hyllning till förnuftet och vetenskapen. Galileis skrifter väcker jubel runt om i Europa och hans rykte som stor vetenskapsman sprider sig.
Jorden roterar runt solen och inte tvärtom. Vi är inte universums centrum. Copernicus hade rätt redan för hundra år sen! Galilei kan äntligen bevisa det för hela världen. Men prästerna i Rom tänker inte låta en ny världsbild ta över.
Förneka sanningen eller mista livet? Det är det val som till sist återstår för Galilei.

Många roller:
Galileo Galilei – Andrea Sarti – Fru Sarti, Galileis hushållerska, Andreas mor – Ludovico
Marsili, en rik ung man – Räntmästaren vid universitetet i Padua, herr Priuli – Sagredo,
Galileis vän – Virginia, Galileis dotter – Federzoni, linsslipare, Galileis medarbetare – Dogen
– Rådsherrar – Cosmo de Medici, storhertig av Florens – Hovmarskalken – Teologen –
Filosofen – Matematikern – Den äldre hovdamen – Den yngre hovdamen – En lakej hos
storhertigen – Två nunnor – Två soldater – Den gamla kvinnan – En tjock prelat – Två lärde –
Två munkar – Två astronomer – En mycket mager munk – Den mycket gamle kardinalen –
Pater Christopher Clavius, astronom – Den lille munken – Kardinal-inkvisitorn – Kardinal
Barberini, senare påven Urban VIII – Kardinal Bellarmin – Två sekreterare i kyrkans tjänst –
Två unga damer – Filippo Mucius, en lärd – Herr Gaffone, rektor vid universitetet i Pisa –
Balladsångaren – Hans fru – Vanni, en järngjutare – En hovman – En uppsatt hovman – En
skum figur – En munk – En bonde – En gränsvakt – En skrivare – Män, kvinnor, barn

#kunskap #vetenskap #forskning #brecht