IDOMENEUS Pjäser

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Troya har fallit och general Idomeneus har dödat sin son för att blidka gudarna. Eller kanske inte. Kanske har han låtit sin son leva och därmed förargat gudarna. Eller kanske är hans son egentligen inte hans son utan en bedragare. Kanske är hans riktiga son förvandlad till ett talande havsodjur som återvänder för ett förtroligt samtal. Eller kanske är allt sant, alltihop på en gång. Roland Schimmelpfennigs succé-pjäs Idomeneus är ett kalejdoskop av monster, myter och överraskande humor. Pjäsen beskriver slutet på ett krig mellan nationer och början på ett krig mellan förnuft och vidskepelse.

Roller: ”En grupp på mellan tio och fjorton män och kvinnor. Det kan också vara fler eller färre.”

Idomeneus finns i två svenska översättningar: en av Ulf Peter Hallberg och en av Birgitta Prejborn.

#antiken  #mytologi