INGENTING AV MEG Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Svensk titel: INGENTING AV MIG

Ingenting av mig handlar om två människors rent symbiotiska samvaro. En kvinna och en yngre man har nyligen träffats. De befinner sig i en tom lägenhet där de skapar sig ett nytt liv och binder samman varandra med ord som avskiljer dem från världen utanför och allt som var innan de träffades. Hon har lämnat man och barn, han vill inte längre kännas vid sin historia.
Det är en pjäs om kärlek som illusion och verklighet – och om språkets makt och vanmakt, om hur människor påverkar varandra, och om hur vi drar sig undan för att skydda andra från oss själva/ från Aschehoug presentation av bokutgåvan