INTE MER ÄN FULLT, TACK! Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

En pjäs om att bryta sig ur alkoholens grepp.
En rak berättelse som upprör, roar, stärker och ger hopp.

#missbruk