IS MY MICROPHONE ON? Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

“Your time is over!” ‘You haven’t been listening!” “You are failing us!” “We will never forgive you!” “This is a declaration of war!” “I will fight for the earth!”

Hur går vi vidare härifrån?
Unga människor talar om klimatförändringarna. De riktar sig till dem i publiken som är födda före 1965; ställer dem till svars, ifrågasätter de val de undvikit (de val som de unga nu kommer att tvingas göra) och vilken typ av framtid barnen ärver.

Is my microphone on? är både en krigsförklaring och en kärleksförklaring.