ISSLOTTET Pjäser

Språk: Norska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Efter en roman av Terje Vesaas
En gripande och säregen historia om vänskapen mellan två mycket unga flickor. Unn som förlorat sin mamma, kommer ny till klassen, där Siss går. Flickorna närmar sig försiktigt varandra, kanske uppstår en sorts spirande kärlek dem emellan. Men en kväll försvinner Unn i mörkret och kylan; hon har gått till den förbjudna, farliga forsen, till Isslottet. Trots den stora räddningsinsatsen kan ingen finna henne. Och Siss sörjer sina döda vän, bara hon vet, att hon ändå finns.