JAG KYSSTE HENNES DEODORANT Pjäser

JIM CARTWRIGHT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

”I kortpjäsen Jag kysste hennes deodorant möter vi ett språk som med ett slags desperat skönhet drömmer ett annat liv. De båda karaktärerna, Mannen och Horan, är lika övergivna, utsparkade och längtande; de ingår bägge i den förnedringsekonomi som kallas prostitution. Vi hör två monologer som riktas lika mycket till publiken som ut i tomma intet. De har nämligen ingen att tala med, det finns ingen som lyssnar.
Denna text är fylld av vad som brukar kallas obsceniteter, men det handlar om repliker fällda utifrån en position där inget annat är möjligt: allt har tagits ifrån dem, det enda som återstår är kroppar som reducerats till mekanismer. Följaktligen är det dessa skitiga pistongrörelser – upp och ned, ut och in – som talar. Under denna bräckliga maskinpark pyser det människovärdiga livet fram, det som en gång var inte bara en rättighet, utan också en möjlighet.” (Claes Wahlin, AB)

#cartwright  #parrelation