JERUSALEM 2010 Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 11 | Roller: 4 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

Handlingen äger rum i det vakuum som uppstår då en långdistansrobot landat i Israel. Politiker, assistenter, personal, en journalist och en författare passerar revy. Spelplatsen är ett befäst hotell men också världen.

”Jerusalem upplyser och diskuterar i Brechts anda, men är i Bergmans egen regi mest komedi. Rollerna kunde höra hemma i en Tjechovpjäs.
Deras läge är prekärt, men det är underhållande.” Sv.D.
”EN MÄKTIG MUNSBIT INTERNATIONELL POLITIK /—/ Detta är inte en pjäs för den som vill vara tvärsäker… Istället finns en större bild som klarnar efter hand… den är skickligt gjord och med all säkerhet den som vill oss mest!” DN