JESU OPPSTANDELSE OG DØD Pjäser

Språk: Franska, Norska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Jesus står upp från de döda. Utanför står soldaten på vakt. Han för Jesus tillbaka till Pontius Pilatus, som återigen dömer Jesus till att korsfästas. Jesus dör på korset, återuppstår, döms, korsfästes, återuppstår – i en evig cirkelgång, som kommer att handla om kristendom kontra humanism.

#religion  #humanism