JUBILEET Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

Banken firar sitt 25-årsjubileum och direktören har framgångsrikt lett den i 15 års tid.