JULSTÄDNINGEN OCH DÖDEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 4 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Detta är berättelsen om en predikantfamilj som lever i de frireligiösa kyrkornas Småland. Det är berättelsen om flickan som får ta på sig hela ansvaret för både barn och vuxna i hemmet, som ständigt får medla i slitningarna mellan den stränge och snåle pappan och den svärmiska och verklighetsflyende mamman. Med smärtsam insikt och varm humor skildrar Margareta Strömstedt människornas kamp för att hålla sina drömmar och sin tro vid liv, med eller utan hjälp av Jesus eller den mystiske Magnetisören…