KALLA MIG INTE SESSAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Det här är en provocerande och viktig pjäs om relationen mellan tonårsbarn och deras frånskilda föräldrar, underhållande, insiktsfull och med klar tonträff. Cecilia är detta skilsmässobarn, till synes tuff och rapp i käften, men trasig i hjärtat och övergiven till kropp och själ av fadern, den berömde teaterregissören och hans nya hustru,. Under Cecilias fräcka yta och jargong finns både bitterhet och hjälplöshet. Hon lurar fadern att lämna repetitionen och skyndsamt komma till det sjukhus, där hon väntar. Och här börjar uppgörelsen. Dialogen är igenkännbar och om författarens avsikt också har varit att få en debatt om föräldraansvaret, har han lyckats hundraprocentigt. En utmärkt pjäs att spela för både barn och vuxna tillsammans.

#uppror  #tonår  #föräldraskap  #skilsmässa