KLÄTTRARENS RÖDA ÖRON Pjäser

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

”Barbro Smeds har en extrem känsla för det samtida, som är unik i svensk dramatik idag. Ingen jagar det moderna, själva nuet, med en så medveten konsekvens som hon… en extremt trendkänslig satir över den yuppiefierade innerstadsmaffians liv och leverne” (DN)

”Själv småskrattade jag nästan hela tiden åt denna satiriska lek med 90-talets döende stilar och jargonger.” (Expr.)

”Kvickt och bitskt om en handfull människor ur ett mondänt överskikt och deras 40-årskriser.” (UNT)