KLUBBAT! (TEN TIMES TABLE) Pjäser

ALAN AYCKBOURN

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

Översättning Anna och Sture Pyk

Skrattet smittar, öppnar vägar och bryter masker och förklädnader. Detta är inte bara en trivialitet som man kan få höra av skåltalare och filosofer. Skrattet är i sin glädjesstund mer mottaglig,  öppen och försvarslös än annars. Att släppa lös skrattet leder till befrielse och känsla av gemenskap men därtill kommer något annat och minst lika viktigt. Komedikvällens trivselkänsla och hemliga samförstånd är den säkraste metod som teater känner att tvinga en åskådare att lägga av sig uniform och pansar. /ur  Malmö Stadsteaters

Premiär på Intiman 12 oktober 1979