KOM LITE NÄRMARE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

– Ett collage om kommunikation –
Det här är en samling bestående av 20 dialoger, skrivna med filosofisk eftertänksamhet och lågmäld humor. De äger i sitt korta format den välskrivna novellens alla goda drag. Ett slags filosofiska sketcher med gott om utrymme för scenisk och plastisk fantasi. De kan användas som de är i sopp- eller caféprogram eller varvas med annat material till en längre föreställning. Det är bara att blanda och ge.

#filosofi  #sketcher